Parasurat Bikolnon 

an organization of Bicolano writers in the margins

An Parasurat Bikolnon sarong kasararoan nin mga indibidwal sa Kabikolan na nagtutulod kan mga tataramon asin panurat Bikolnon. Namuknâ ini kan Abril 17, 2010 sa Syudad nin Naga huli sa pangangaipo nin lindong kan mga parasurat na yaon sa gayad kan sosyodad. Inot ining pinamayohan ni Buboy Aguay kan Calabanga, Camarines Sur kaiba an mga kapwa parasurat na sinda Marissa Redburn, Jusan Misolas asin Kevin de Quiroz kan Syudad nin Naga, Jerome Hipolito asin Edna Campana kan Calabanga, sagkod Irvin Sto. Tomas kan Canaman, Camarines Sur.

Naipaguhit kan Marso 23, 2012 an organisasyon bilang Parasurat Bikolnon Inc. sa Securities and Exchange Commision sa Syudad nin Legazpi bilang sarong non-stock, non-profit na organisasyon asin tinàwan ini nin Corporation Number 201228626. 


Katuyohan kaini iyo an maitulod an pagpangataman asin pagpatalubo kan manlainlain na tataramon na Bikolnon sa manlainlain na paagi. Sa paagi kan publikasyon, independenteng naipublikar kan organisasyon an Mga Labod sa Daghan kan Bulod ninda Marissa Redburn asin Jocelyn Bisuña asin TULA.K.ARATULA ni Buboy Aguay kan taon 2011; asin PosporoKan Mag-ati an Tubig sa DagatFor-Guy, Pulitika ng Paghuhubad ni Buboy Aguay kan 2012. Siring man nahaman kan organisasyon an Antabay sa Ortograpiya nin Bikol Sentral kan Abril 25, 2012 sa panginginot ni Irvin Sto. Tomas. 


Sa paagi kan akademya, nagpapadrino an organisasyon kan Paduronongan, sarong taonan na patiribayan sa Bikol Quiz, Tirigsikan sagkod Dama nin Tataramon kan mga eskwela sa DepED Canaman District sa pakikipagtabangan sa LGU Canaman, Camarines Sur asin iba pang organisasyon poon kan 2012, 2013 sagkod 2014. Nakapagtao man an organisasyon nin lektsur sagkod nagpakarhay nin workbook sa MTB-MLE sa Mary Bree Village Montessori, Syudad nin Naga kan Oktobre 2012.  Nagin parte man an organisasyon sa selebrasyon kan 5th Bikol Wikipedia Day: Aldaw nin Talingkas na Ensiklopedia kan Wikimedia Philippines kan Nobyembre 24, 2012 kaiba an Ateneo de Naga University asin an LGU Naga.


Aktibo man an organisasyon sa pagtulod kan manlainlain na tataramon na Bikolnon sa pampagbalangibog (mass media) sagkod elektronikong mga paagi. Nagin tagapagtaram an mga ini sa Pamana ng Lahi na sarong programa sa DZGE ni Tess Pielago kan Marso 25, 2012 sagkod sa mga nagsunod na semana. Nagin bisita man sinda sa Tonton Balagon na sarong programa sa DWNX ni Abang Mabolo kan Mayo 11, 2012. Sa programang Boses ni Lolo sa DWRN ni Mon Olaño, nagin bisita man ini para sa espesyal na programa para Bulan nin Arte kan Pebrero 21, 2015. Siring man, pinadrinohan kan organisasyon poon Desyembre 2012 sagkod Marso 2013 an TigsTXT, sarong bulanan na patiribayan sa pagtigsik gamit an cellphone bilang behikulo, sa peryodikong Bicol Mail asin ini inaanduyogan man kan LGU Naga. 

Obheto man kan Parasurat Bikolnon an magin lindong nin mga organisasyon kan mga indibidwal na parasurat asin kasararoan nin mga parasurat. Siring man, makahaman ini nin mga programa asin mga gibo-gibo para sa mga parasurat na Bikolnon. Sa ngunyan, an organisasyon igwa ini nin tulompulong (30) myembro gikan sa manlainlain na sektor sagkod banwaan asin syudad sa Kabikolan. Igwa nin taonan na workshop/hunglonan sa panliteraturang pagsurat an organisasyon, an Saringsing Writers Workshop, para sa mga nagpopoon na magsurat. Pinònan ini kan Abril 27, 2011 sa Syudad nin Naga dangan nasundan kan Marso 18, 2012 sa Palestina, Pili, Camarines Sur. An Ika-3 Saringsing Writers Workshop ginibo kan Pebrero 22-24, 2013 sa pakikipagtabangan kan LGU Naga. Ginibo sa Central Bicol State University of Agriculture kan Desyembre 21-23, 2014 an ikaapat na edisyon kan workshop. Mantang an pinakahuring workshop ginibo kan Abril 17-19, 2015 sa Palestina, Pili. 


Sarong pang adbokasiya kan organisasyon iyo an Aking Parabasa na nagtutulod kan ugaling pagbasa sa sadiring literatura asin kan pagpabantog sa sadiring tataramon sa kaakian. Ginibo kan Agosto 25, 2013 asin Nobyembre 9, 2014 an Ruab para sa Aking Parabasa tanganing makatipon nin mga librong ihihiras sa mga piling elementarya sa probinsya. Nagin benipesyaryo na kaini an Triangulo Elementary School, Canaman Central School, Mangayawan Elementary School, Poro Elementary School asin Calambog Elementary School.

Siring man, kamàwotan man kaini an maipadagos an danay na relasyon sa ibang lokal asin pangkinaban na mga kasararoan nin mga parasurat. Yaon man an suporta kan organisasyon sa manlainlain na paghirô asin aktibidad na inorganisar kan mga kapwa parasurat. Nagkapira sa mga adbokasiya kan grupo iyo an pagkikisumaro asin pag-anduyog sa kapwa mga parasurat siring kan Pagpaumay ki Jo na sarong serye ng fund-raising sagkod pagtitipontipon kan 2010 asin 2011 sa Baao sagkod Syudad nin Naga tanganing magtaong suporta ki Jocelyn Bisuña na nagkaigwa nin breast cancer. Ipig-organisar man kaini an pagbungsod ng Poetry Galore At Last ni Dr. Ma. Lilia Realubit sa saiyang residensya sa Syudad nin Naga kan Pebrero 28, 2011. Nag-ambag asin nagtabang man an organisasyon sa publikasyon ng ikatulong isyu kan An Tambobong nin Literaturang Bikolnon folio kan Desyembre 2011.  


Sa halipot na panahon, nagtukaw si Redburn bilang Pamayo kan organisasyon kan Abril 20 sagkod Oktobre 12, 2012. Bago pa kaini, saiya nang pinamayohan ini bilang kasalihid na Pamayo. Ipinadagos ni Digna Ruth C. Daliva an pagpadalagan kan organisasyon sagkod na mapili an mga bagong opisyales kan Desyembre 22, 2014. Si Froy B. Beraña an napiling bagong Presidente, mantang Bise Presidente si  Bernardo Miguel O. Aguay Jr., Sekretaryo si Elbert O. Baeta, Tesorero si Jerome M. Hipolito, Auditor si Irvin P. Sto. Tomas asin Tagabalangibog si Jusan V. Misolas. An mga bàgong myembro kan Board of Trustees para sa taon 2014 sagkod 2016 iyo sinda Bernardo Miguel O. Aguay Jr., Irvin P. Sto. Tomas, Froy B. Beraña, Jerome M. Hipolito, asin Marissa R. Redburn.


Sa masurunod na taon kan organisasyon, dakulang pagkakataon siring man angat sa grupo an paghimò nin mga publikasyon na magagamit sa pagtukdô kan kinagimàtan na tataramon sa elementarya huli kan Mother Tongue-Based Multilingual Education kan Departamento nin Edukasyon (DepEd). Inaandaman man kaini an mga aktibidad na urog na mapapusog kan organisasyon tanganing maitulod an mga proyekto asin adbokasiya para sa mga tataramon asin pagsurat Bikolnon.


Mga ladawan (saringsing Writers Workshop kan Marso 2012; organization meeting kan Enero 2013; Ika-3 anibersaryo kan Abril 2013)