Parasurat Bikolnon 

padagos an pagsaringsing poon kan 2010

2014

Desyembre 22, Lunes sa CBSUA Pili - Yaon an pitong (7) myembro asin pinamayohan kan Presidente an tiripon dapit sa eleksyon kan mga bagong opisyal. 


Agosto 3, Domingo sa Mr. Donuts, SM - Yaon an apat (4) na myembro asin sarong (1) bisita. Pinamayohan kan Presidente an tiripon dapit sa pagpaluwas kan Saringsing folio ngunyan na Agosto, paghinguwang makapapublikar nin antolohiya, paghubo kan Saringsing Workshop sa Desyembre, pagpadalagan kan Ruab para sa Aking Parabasa sa Nobyembre, asin iba pa


Pebrero 1, Sabado sa Yellow Cab - Yaon an apat (4) na myembro asin sarong (1) bisita. Pinamayohan kan Presidente an tiripon dapit sa dokumento, Aking Parabasa asin mga myembro

Enero 26, Domingo sa Mr. Donuts, SM
- Yaon an tulong (3) myembro asin sarong (1) bisita pinamayohan kan Bise Presidente an tiripon dapit sa organisasyon asin paaboton na aktibidad sa Pebrero 1. 

2013

Desyembre 28, Sabado sa Queborac - Yaon an limang (5) myembro asin pinamayohan kan Presidente an tiripon para sa Paghinanapos kan Taon 2013. Nagkaigwang karakanan, iristoryahan asin pagbasa nin mga rawitdawit.

Nobyembre 16, Sabado sa Bakers Plaza
- Yaon an apat (4) na myembro asin pinamayohan an urulay kan Presidente dapit sa organisasyon asin mga myembro. Pinag-ulayan man an iba pang papeles na kaipohan asikasohon

Oktobre 12, Sabado sa The Park, Crown Hotel - Yaon an pitong (7) myembro asin sarong (1) bisita asin pinamayohan an urulay kan Tagapamayo dapit sa eleksyon kan mga nabakanteng posisyon, paghubo kan dagosan kan opisina asin pag-ako kan paghali ni Noel Regachuelo sa organisasyon.

Septyembre 10, Martes sa Mr. Donuts, SM - Yaon an limang (5) myembro asin pinamayohan an urulay kan Presidente dapit sa report pampinansya sa Ruab, pagbukas nin bank account, pag-ako kan bagong myembro, proyekto sa Tribo Bikolano, asin paghilig sa posisyon kan Preidente asin Bise-Presidente. 

Agosto 25, Domingo sa Jolibee, Centro - Yaon an limang (5) myembro asin pinamayohan an urulay kan Presidente an urulay dapit sa katatapos pa sanang Ruab, adbokasiya kan Aking Parabasa, pag-asikaso kan mga papeles kan organisasyon, propeseo kan mga propwesto, pagigin myembro sa organisasyon asin iba pa. 

Agosto 6, Martes sa Mr. Donuts, SM - Yaon an pitong (7) myembro sagkod duwang (2) bisita, asin pinamayohan kan Presidente an urulay dapit sa paaboton na Ruab para sa Aking Parabasa asin mga paaboton na aktibidad sa luwas kan organisasyon. Nagtao man nin pataratara an mga bisita asin report pampinansya an Tesorera.

Hulyo 7, Domingo sa Queborac-  Yaon an apat (4) na myembro asin pinamayohan kan Presidente an urulay dapit sa mga proyekto, pag-anduyog sa mga adbokasiya asin kampaya, asin pagbukas nin bank account. Pinag-urulayan man an pagpatalubo  kan pagsurat kan mga myembro sa paagi nin paglubgo. 

Mayo 1, Myerkoles sa Bakers Plaza -  Yaon an anom (6) na myembro asin pinamayohan kan Presidente an urulay dapit sa mga proyekto nin paglikom pundo kan organisasyon. Pinag-urulayan man an pagbungsod kan Makilabot Padukot Campaign asin pakikisumarao sa mga paaboton na aktibidad sa luwas asin laog kan organisasyon.

Abril 20-21, Sabado-Domingo sa Palestina, Pili -  Yaon an kagsarong (11) myembro asin pinamayohan kan Presidente an pagselebrar kan Ika-3 taon kan organisasyon asin an Taonan na Pagkabilogan na Tiripon. Ginibo an pirilian kan mga bagong katiwatiwala asin opisyal kan organisasyon.

Abril 14, Domingo sa Palestina, Pili - Yaon an pitong (7) myembro kan organisasyon asin pinamayohan kan Presidente an urulay dapit sa Ika-3 Anibersaryo kan Parasurat Bikolnon. 

Pebrero 22-24, Byernes-Domingo sa City Hall/Civic Center - Yaon an sampulong (10) myembro kan organisasyon asin pinamayohan kan Presidente an Ika-3 Saringsing Writers Workshop, Banggi nin mga Parasurat asin gawad kan nanggarana sa TigsTXT

Pebrero 17, Domingo sa Bakers Plaza/Civic Center - Yaon an limang (5) myembro kan organisasyon asin pinamayohan kan Bise-Presidente an urulay dapit sa pag-andam sa Ika-3 Saringsing Writers Workshop sa Pebrero 22 abot 24, 2013.

Enero 27, Domingo sa Caramel/Green Plaza Resto - Yaon an apat (4) na myembro kan organisasyon asin pinamayohan kan Presidente an urulay dapit sa kalakawan kan organisasyon asin pag-andam sa Ika-3 Saringsing Writers Workshop

Enero 20, Domingo sa Eco Park - Yaon an limang (5) myembro kan organisasyon asin pinamayohan kan Bise-Presidente an urulay dapit sa pagpadrino kan Ika-3 Saringsing Writers Workshop.

Enero 6, Domingo sa Eco Park - Yaon an limang (5) myembro kan organisasyon asin pinamayohan kan Sekretaryo an urulay dapit sa pag-andam sa selebrasyon kan Bulan nin Arte. Itinaon an urulay sa selebrasyon kan kaaldawan ni Sto. Tomas.

2012

Desyembre 30, Domingo sa Eco Park - Yaon an limang (5) myembro kan organisasyon asin pinamayohan kan Bise-Presidente an selebrasyon kan organisasyon kan Paghinanapos kan Taon 2012. 


Nobyembre 11, Domingo sa Shakey's Pizza - Yaon an  limang (5) myembro kan organisasyon asin pinamayohan kan Presidente an pinagsarong urulay kan board asin organisasyon dapit sa pag-akò kan aplikasyon ninda Baeta, Bagasala asin Beraña bilang mga bàgong myembro, siring man an pagbiklad kan mga ni kalendaryo nin mga aktibidad sa sunod na mga bulan arog kan Bikol Wikipedia Day, TigsTXT asbp. sagkod an pakikisumaro sa mga paaraboton na aktibidad sa luwas kan organisasyon. Dagos na man an pagkanselar kan pagpadrino kan organisasyon sa Jun Cruz Reyez Workshop. Itinaon an urulay sa selebrasyon kan kaaldawan ni Aguay.


Agosto 7, Martes sa Kambingan Resto Yaon an apat (4) na myembro asin pinamayohan kan Bise-Presidente an urulay dapit sa pagpadrino kan organisasyon sa Ika-3 Padurunongan sa banwaan nin Canaman sa Agosto 16, 2012.

Hulyo 7, Sabado sa Kambingan Resto - Yaon an apat (4) na myembro asin pinamayohan kan Bise-Presidente an urulay dapit sa pagliban ni Aguay bilang Presidente asin pagpaliban kan Jun Cruz Reyez Workshop.

Hunyo 18, Lunes sa Kambingan Resto - Yaon an anom (6) na myembro asin nakisumaro an organisasyon sa Gawad Obrang Literaturang Bikolnon.


Mayo 19, Sabado sa Palestina, Pili, C.S.- Yaon an anom (6) na myembro asin pinamayohan kan Presidente an ekskuryon kan organisasyon. 


Mayo 18, Byernes sa Sosimo Bar- Yaon an anom (6) na myembro asin pinamayohan kan Presidente an urulay dapit sa pagbabâ ni Campana bilang myembro kan Board na iyo man an Auditor kan organisasyon. Pinili kan organisasyon si Baynado bilang karibay ni Campana. Nakisumaro an organisasyon sa Gawad Obrang Literaturang Bikolnon.


Abril 17, Martes sa Sosimo Bar - Yaon an sampulong (10) myembro asin pinamayohan kan Presidente an pagselebrar kan Ika-2 taon kan organisasyon asin an Taonan na Pagkabilogan na Tiripon. Ginibo an pirilian kan mga opisyal kan ogranisasyon kun sain nakapirili an minasunod: Aguay bilang Presidente, Rebdurn bilan Bise President, Hipolito bilang Sekretaryo, Sto. Tomas bilang Tesorero asin Regachuelo bilan Tagapabalangibog kan organisasyon. Nakisumaro an organisasyon sa Gawad Obrang Literaturang Bikolnon na iminukna ni Aguay


Marso 24, Sabado sa Residencia - Yaon an sampulong (10) myembro asin pinamayohan kan Presidente an urulay dapit sa pagkakaparehistro kan organisasyon sa Securities and Exchange Commission, an pagbiklad kan kalendaryo kan mga aktibidad sa sunod na mga bulan, sagkod an pakikisumaro sa paaraboton na aktibidad sa luwas kan organisasyon. 

Pebrero 18, Sabado sa Opisina kan Quikblox - Yaon an apat (4) na myembro asin pinamayohan kan Presidente an urulay dapit sa pagparehistro kan organisasyon sa Securities and Exchange Commission, sagkod sa paghaman kan Ortograpiya.