Parasurat Bikolnon 

padagos an pagsaringsing poon kan 2010

2015

Resolusyon 2015-1-4: Pag-amyendar Liwat kan Prinsipal na Opisina kan Asosasyon

ITINUGOT (4-0; 1) kan Enero 4, 2015 sa San Francisco, Syudad nin Naga.

INURUYONAN, na an Ikatulong Artikulo kan Inkorporasyon ngunyan inamyendaran nin siring:


"That the principal office of the association is to be established at Bagumbayan Sur, Naga City"


INURUYONAN PA MAN, na an nasambit na inamyendaran na Mga Artikulo nin Inkorporasyon isumitir sa Securities and Exchange Commission na inako kan Abril 20, 2013 para sa sertipikasyon bilang pagsunod sa Corporation Code of the Philippines bago maipasunod.


Resolusyon 2015-1-4: Mga Bagong Myembro

ITINUGOT (4-0; 1) kan Enero 4, 2015 sa San Francisco, Syudad nin Naga.

INURUYONAN, na ngunyan, inaakò an aplikasyon sa pagigin myembro kan mga minasunod:

 1. Rommel R. Alanis kan Syudad nin Naga
 2. Lorenz C. Almendras kan Nabua, Camarines Sur
 3. Ernesto P. Dacillo Jr. kan Nabua, Camarines Sur
 4. Mark Yu-Solares kan Balatan, Camarines Sur
 5. Jeffrey B. Teaño kan Syudad nin Naga
 6. Victor P. Sayangco kan Calabanga, Camarines Sur
 7. Clinton D. Abilong kan Pio V. Corpus, Masbate
 8. Jose Alfoso B. Garalde kan Syudad nin Tabaco, Albay
 9. Ma. Cecilia C. Dela Rosa kan Syudad nin Naga

Resolusyon 2015-1-4: Komposisyon kan Board of Trustees sa 2014-2016

ITINUGOT (4-0; 1) kan Enero 4, 2015 sa San Francisco, Syudad nin Naga.

MANTANG, sa ginibong eleksyon kan Desyembre 22, 2014 sa San Jose, Pili, Camarines Sur napili an mga bàgong myembro kan Board of Trustees (Katiwatiwala) kan organisasyon;

MANTANG, an Katiwatiwala ibinoto kan bilog na myembro kan organisasyon hali sa mga myembro kaini asin an termino kan mga ini iyo poon Desyembre 22, 2014 sagkod Abril 17, 2016 o hanggan sa makapili nin kasangli;

INURUYONAN, na minimidbid an komposisyon asin katungdan kan mga napiling bagong Katiwatiwala:

 • Bernardo Miguel O. Aguay Jr. bilang Tagapamayo (Chairman)
 • Marissa R. Redburn bilang Ikaduwang Tagapamayo (Vice Chairman)
 • Jerome M. Hipolito bilang Sekretaryo
 • Froy B. Beraña bilang Myembro
 • Irvin P. Sto. Tomas bilang Myembro


Resolusyon 2015-1-4: Mga Opisyal kan Organisasyon sa 2014-2016

ITINUGOT (4-0; 1) kan Enero 4, 2015 sa San Francisco, Syudad nin Naga.

MANTANG, an mga opisyal ibinoto kan bilog na myembro kan organisasyon hali sa mga myembro kaini asin an termino kan mga ini iyo poon ngunyan sagkod Abril 17, 2016 o hanggan sa makapili nin kasangli;

INURUYONAN, na minimidbid an minasunod na napiling mga opisyal:

 • Froy B. Beraña bilang Pamayo (President)
 • Bernardo Miguel O. Aguay Jr. bilang  Ikaduwang Pamayo (Vice President)
 • Elbert O. Baeta bilang Kahilom (Secretary)
 • Jerome M. Hipolito bilang Tagapangataman-yaman (Treasurer)
 • Irvin P. Sto. Tomas bilang Tagasiyasat (Treasurer)
 • Jusan V. Misolas bilangTagapabalangibog (PIO)

Resolusyon 2015-1-4: Bagong Facebook Group kan Parasurat Bikolnon
ITINUGOT (4-0; 1) kan Enero 4, 2015 sa San Francisco, Syudad nin Naga.
MANTANG, kinakaipohan magmukna nin bagong Facebook group an organisasyon kun sain ibabali an mga bagong asin aktibong myembro kaini;
INURUYONAN, na mumuknaon an PARASURAT BIKOLNON (OFFICIAL) kun sain administrador an minasunod: Presidente, Sekretaryo, Tagabalangibog, Tagapamayo asin Sekretaryo kan Katiwatiwala/Trustees.
INURUYONAN PA MAN, an pagpreserbar kan mga lumang Facebook group na "Parasurat Bikolnon" asin "parasurat bikolnon" para sa dokumentasyon.

Resolusyon 2015-1-4: Ika-5ng Saringsing Writers Workshop asin Anibersaryo 
ITINUGOT (4-0; 1) kan Enero 4, 2015 sa San Francisco, Syudad nin Naga. 
INURUYONAN, na Ika-5ng Saringsing Writers Workshop gigibohon sa Abril 17 sagkod 19, 2015 sa Central Bicol State University of Agriculture, sa Pili, Camarines Sur. Si Elbert Baeta an maserbeng Workshop Director.
INURUYONAN PA MAN, na gigibohon an selebrasyon kan ikalimang anibersaryo kan Parasurat Bikolnon sa residensya kan mga Redburn sa Palestina, kun sain magkakaigwa nin Sosog Salog asin Pagtanom nin Kahoy sa panginginot ni Dindin Daliva.

Resolusyon 2015-1-4: Ika-5ng Saringsing Writers Workshop asin Anibersaryo
ITINUGOT (4-0; 1) kan Enero 4, 2015 sa San Francisco, Syudad nin Naga.
INURUYONAN, na Ika-5ng Saringsing Writers Workshop gigibohon sa Abril 17 sagkod 19, 2015 sa Central Bicol State University of Agriculture, sa Pili, Camarines Sur. Si Elbert Baeta an maserbeng Workshop Director.
INURUYONAN PA MAN, na gigibohon an selebrasyon kan ikalimang anibersaryo kan Parasurat Bikolnon sa residensya kan mga Redburn sa Palestina, kun sain magkakaigwa nin Sosog Salog asin Pagtanom nin Kahoy sa panginginot ni Dindin Daliva.

2013-2014

Resolusyon 2014-12-22: Eleksyon

ITINUGOT (4-0; 1) kan Desyembre 22, 2014 sa San Jose, Pili, Camarines Sur.

MANTANG, sa dai nagkaigwang Taonan na Pangkabilogan na Tiripon o Annual General Assembly kan Abril 17, 2014 asin mayo nin nangyaring eleksyon kan mga bàgong opisyal kan organisasyon;

INURUYONAN, na ngunyan, gibohon an eleksyon kan mga Opisyal asin Katiwatiwala kan organisasyon.

Resolusyon 2014-2-16: Pag-indorso kan Saringsing Workshop Proposal sa HARONG

ITINUGOT (3-0; 2) kan Pebrero 16, 2014 sa Triangulo, Syudad nin Naga.

INURUYONAN, na an proposal para sa Ikaapat na Saringsing Workshop ipapasa sa Harong kan Literatura asin mga Tataramon na Bikolnon sa Lokal na Gobyerno kan Syudad nin Naga.


Resolusyon 2014-2-16: Polisiya sa Pagigin Myembro

ITINUGOT (3-0; 2) kan Pebrero 16, 2014 sa Triangulo, Syudad nin Naga.

INURUYONAN na:

 1. An mga myembro kan Asosayon binibilog kan mga kagmukna na yaon sa Artikulo kan Pagkakamukna asin an mga siring na myembro na inako nin mayorya kan boto nin pag-uyon kan mga myembro kan Katiwatiwala.

2. An pagigin myembro bukas sa gabos na interesado sa pagtulod kan mga obheto kaini. 

3. An siisay man na nagmamawot na magigin myembro kan Asosasyon mapadara nin aplikasyon.

4. An pagigin myembro arin man digdi: Regular na Myembro, Asosyadong Myembro and Ginagalangan na  Myembro.
 • pagigin Regular na Myembro iyo an gabos na myembro na marhay an kamugtakan na nagbabayad nin taonan na ambag.
 • pagigin Asosyadrong Myembro iyo an siisay man na myembro na dai nakakautob kan mga kinakaipohan sa pagigin regular na myembro.
 • an pagigin Ginagalangan na Myembro itinatao sa siisay man na persona o legal na institusyon na nagtatao nin dakulang tabang o serbisyo sa Asosasyon siring kan sinasabi kan Mga Katiwatiwala.

5. An siisay man na boot maghali hinahagadan nin surat kan paghali na nakapadara sa Presidente na aakoon kan mayorya kan boto nin pag-uyon kan mga Mga Katiwatiwala.


Resolusyon 2014-2-16: Polisiya sa Pag-ako nin Donasyon

ITINUGOT (3-0; 2) kan Pebrero 16, 2014 sa Triangulo, Syudad nin Naga.

INURUYONAN na:

1. An mga donasyon na naako kan Parasurat Bikolnon Inc. ikakaag sa resibo nin pag-ako. An orihinal na kopya itatao sa kagdonar asin an kadobleng kopya kan orihinal sasarayon kan Tesorero para sa pagrekord asin dokumentasyon.

2. An halaga kan ambag asin/o an paliwanag kan donasyon na propyedad nakabugtak asin nakarekord sa resibo nin pag-ako siring man sa libro kan organisasyon asin an pahayag kun an Parasurat Bikolnon Inc., nag-ako nin mga bagay o serbisyo karibay kan ambag, kaipohan maliwanag na nakakaag o nakarekord.

3. An organisasyon nakakaisi sa arin man na mga donasyon na naako, na kwarta o na bagay, sa paagi kan mga myembro. Ini ipapasa sa Tesorero sa tiripon pan-organisasyon.

4. An mga donasyon na naako na kwarta o na bagay kan siisay man na myembro kaini dai pwedeng gamiton o gastoson sa ano man na saysay na dai muna ipinapaisi an Parasurat Bikolnon kan pagkakaako kaini, an tamang dokumentasyon sagkod an pagpasa kaini sa Tesorero. Ini iyo tanganing masiguro an marhay na dokumentasyon asin pagigin silag kan organisasyon.

Resolusyon 2013-12-28: Bagong Myembro

ITINUGOT (4-0; 1) kan Desyembre 28, 2013 sa Bagumbayan Sur, Syudad nin Naga.

INURUYONAN, na ngunyan an aplikasyon sa pagigin myembro ni Imelda Brazal kan Syudad nin Naga tinutugotan.

Resolusyon 2013-10-12: Mga Bagong Opisyal kan Organisasyon

ITINUGOT (5-0) kan Oktobre 12, 2013 sa Syudad nin Naga.

MANTANG, sa ginibong Espesyal na Tiripon kan Oktobre 12, 2013 sa Syudad nin Naga, Camarines Sur ginibo an eleksyon kan mga nabakanteng posisyon kan organisasyon;

MANTANG, an mga opisyal ibinoto kan bilog na myembro kan organisasyon hali sa mga myembro kaini asin sagkod sa natatadang mga bulan an termino kan mga ini o hanggan sa makapili nin kasangli;

INURUYONAN, na an minasunod iyo an mga bagong opisyal kan organisasyon:

 • Digna Ruth C. Daliva bilang Presidente
 • Irvin P. Sto. Tomas bilang Bise- Presidente
 • Anthony B. Diaz bilang Sekretaryo
 • Rosette V. Imperio bilang Tesorera
 • Froy B. Beraña bilang Auditor
 • Rey Christian P. Rosales bilang Tagabalangibog

Resolusyon 2013-10-12: Pag-amyendar kan Prinsipal na Opisina kan Asosasyon  (BINAGO KAN 1/4/2015)

ITINUGOT (2-0-1; 2) kan Septyembre 10, 2013 sa Syudad nin Naga.

INURUYONAN, na an Ikatulong Artikulo kan Inkorporasyon ngunyan inamyendaran nin siring:


"That the principal office of the association is to be established at Dinaga, Canaman Camarines Sur"


INURUYONAN PA MAN, na an nasambit na an inamyendaran na Mga Artikulo nin Inkorporasyon isumitir sa Securities and Exchange Commission siring man an inamyendaran na Konstitusyon na inako kan Abril 20, 2013 para sa sertipikasyon bilang pagsunod sa Corporation Code of the Philippines bago maipasunod.

Resolusyon 2013-9-10: Bagong Myembro

ITINUGOT (3-0; 2) kan Septyembre 10, 2013 sa Triangulo, Syudad nin Naga.

INURUYONAN, na nguyan an aplikasyon sa pagigin myembro ni Rey Christian P. Rosales kan CanamanCamarines Sur tinutugotan.

Usip nin Komite sa Publikasyon 2013-1: Saringsing Folio

Base sa napag-uruyonan kan mga myembro kan Parasurat Bikolnon sa huring pagtiripon kaini kan Abril 21, 2017 sa Palestina, Camarines Sur, bubuhayon liwat an Saringsing, sarong bulanan na publikasyon kan organisasyon; Mapoon an pagkalap kan mga rawitdawit ngunyan na Mayo asin maluwas an inot na dahon sa katapusan kan Hunyo; Kaipohan magpasa nin tigsararong rawitdawit an gabos na myembro kada bulan; Ipapadara an mga ini sa [email protected]

Usip nin Tagapabalangibog 2013-1: Opisyal na Websityo

Iminukna an websityong www.parasuratbikolnon.webs.com tanganing magserbeng opisyal na portal kan organisasyon sa internet; Laman kan websityo an mga impormasyon dapit sa organisasyon asin mga gibo-gibo kaini; Siring man, tanganing magin interaktibo an websityo, makakagibo nin panindog/account an mga myembro sagkod iba pang parasurat na boot makipagmidbidan; An mga myembro kan organisasyon igwa nin prebilehiyong "administrador" na makakapaskil nin teksto, makakasàngat nin mga ladawan, makakadugang nin impormasyon asin iba pang pagtugot sa websityo.

Resolusyon 2013-5-17: Pagkua nin Bank Account

ITINUGOT (4-0;1) kan Mayo 17, 2013 sa Syudad nin Naga.

INURUYONAN, na an Philippine Business Bank sa Syudad nin Naga iyo an magigin sarayan na banko kan Parasurat Bikolnon, Inc. na mangangataman kan pinansya kan organisasyon;
INURUYONAN PA, na an Tesorera, ASIN President kan Organisasyon O Tagapamayo kan mga Katiwatiwala tinutugotan na magpirma, para sa asin bilang mga representante kan PB sa ano man na dokumento, papeles, porma o kasundoan na maninigo/kinakaipohan para sa pagpautob kan transaksyon;

          Posisyon - Ngaran kan Opisyal - Pirma 

          Tesorera - Rosette V. Imperio - [pirma]

          Presidente - Marissa R. Redburn - [pirma]

          Tagapamayo - Irvin P Sto. Tomas - [pirma]

INURUYONAN PA, na an Sekretarya kan PB, tinutugotan na magpasa kan presenteng lista kan mga opisyal asin katiwatiwala na nakatukaw sa mga nasambit na posisyon, sa lambang panahon;

INURUYONAN PA MAN, na ining Resolusyon padagos na igwang bisa sagkod na hirahon o sanglian nin sarong resolusyon kan Mga Katiwatiwala asin ini maresibe kan banko.

Resolusyon 2013-4-21: Komposisyon kan Board of Trustees sa 2013-2014*

ITINUGOT (5-0) kan Abril 21, 2013 sa Palestina, Pili, Camarines Sur.

MANTANG, sa ginibong Taonan na Pangkabilogan na Tiripon kan Abril 20, 2013 sa Palestina, Pili, Camarines Sur ginibo an eleksyon kan mga bàgong myembro kan Board of Trustees (Mga Katiwatiwala) kan organisasyon;

MANTANG, an Mga Katiwatiwala ibinoto kan bilog na myembro kan organisasyon hali sa mga myembro kaini asin an termino kan mga ini iyo sarong (1) taon o hanggan sa makapili nin kasangli;

INURUYONAN, na minimidbid an komposisyon asin katungdan kan mga napiling bagong mga Katiwatiwala:

 • Irvin P. Sto. Tomas bilang Tagapamayo
 • Digna Ruth C. Daliva bilang Ikaduwang Tagapamayo
 • Bernardo Miguel O. Aguay Jr. bilang Sekretaryo
 • Jerome M. Hipolito bilang Myembro
 • Marissa R. Redburn bilang Myembro

Resolusyon 2013-4-21: Representante sa Harong kan mga Tataramon asin Literaturang Bikolnon sa 2013*

ITINUGOT (4-0-1) kan Abril 21, 2013 sa Palestina, Pili, Camarines Sur.

MANTANG sa Resolusyon 2012-10-20: Representante sa Harong kan mga Tataramon asin Literaturang Bikolnon (Harong) na itinugot kan Oktobre 10, 2012 sa Concepcion Grande, Syudad nin Naga, inuruyonan si Marissa R. Redburn na iyo an magigin representante kan organisasyon;

MANTANG, an napiling representante kan organisasyon, siring kan ibang mga represente gikan sa ibang organisasyon, dai nakatukaw bilang direktor sa Harong;

INURUYONAN, na si Marissa R. Redburn iyo giraray an magigin representante kan organisasyon sagkod sa saiyang termino o hanggan sa makapili nin kasangli.

Resolusyon 2013-4-21: Komite sa Publikasyon*

ITINUGOT (5-0) kan Abril 21, 2013 sa Palestina, Pili, Camarines Sur.

MANTANG, sarô sa mga katuyohan kan organisasyon an pagtulod sa pagpangataman asin pagpatalubò kan manlainlain na tataramon na Bikolnon sa paagi nin mga publikasyon;

INURUYONAN, na ipapamugtak si Jerome M. Hipolito bilang pamayo sa Komite sa Publikasyon na iyo an manginginot sa mga proyekto dapit sa publikayon.

INURUYONAN PA, na ipapadagos an Saringsing na iyo an maserbeng opisyal na pahayagan kan organisasyon.

Resolusyon 2013-4-21: Komite sa Edukasyon*

ITINUGOT (5-0) kan Abril 21, 2013 sa Palestina, Pili, Camarines Sur.

MANTANG, sarô sa mga katuyohan kan organisasyon an magin lindong nin mga organisasyon kan mga indibidwal na parasurat asin kasararoan nin mga parasurat bilang sarong dalan para sa mga pangangaipo kan mga ini sa pagpaurog kan mga panurat panliteratura, pangmatalingkas na pagpahayag, pampag-adal asin panrelihiyon sa manlainlain na tataramon na Bikolnon;

INURUYONAN, ipapamugtak si Froy B. Beraña bilang pamayo sa Komite sa Edukasyon na iyo an manginginot sa paghaman nin mga aktibidad dapit sa pagpaurog kan mga kabatiran kan mga myembro kan organisasyon.

Resolusyon 2013-4-21: Komite sa Mga Paghanap asin Mga Paagi*

ITINUGOT (5-0) kan Abril 21, 2013 sa Palestina, Pili, Camarines Sur.

MANTANG, sarô sa mga katuyohan kan organisasyon an paghaman nin mga programa asin mga gibo-gibo para sa mga parasurat na Bikolnon;

INURUYONAN, na ipapamugtak si Bernardo Miguel O. Aguay Jr. bilang pamayo kan Komite sa Mga Paghanap asin Mga Paagi na iyo an matao nin mga suhestyon tanganing makadamot nin pundo para sa mga aktibidad asin proyekto kan organisasyon.

Resolusyon 2013-4-21: Pagbali sa KWF Registry Program*

ITINUGOT (5-0) kan kan Abril 21, 2013 sa Palestina, Pili, Camarines Sur.

MANTANG, an Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) minaagda sa mga ahensya, departamento sa Filipino, mga organisasyon asin sentro nin lengwahe na minatulod kan mahalnas na pagpautob asin pagpatalubò kan tataramon na Filipino na makabali sa lista kan programa kan KWF;

MANTANG, katuyohan kan Parasurat Bikolnon an maitulod an pagpangataman asin pagpatalubo kan manlainlain na tataramon na Bikolnon sa paagi nin mga publikasyon, pag-adal, kan akademya, asin pampagbalangibog sagkod elektronikong mga paagi; siring man  makahaman nin mga programa asin mga gibo-gibo para sa mga parasurat na Bikolnon na matiripontipon para sa pagpaurog kan saindang mga kabatiran sagkod kan manlainlain na tataramon na Bikolnon;

KUN KAYA, INURUYONAN, na an Parasurat Bikolnon mabali sa KWF Registry Program asin matao kan mga kinakaipohan na dokumento tanganing makapaguhit digdi;

INURUYONAN PA, na sinda Irvin Sto. Tomas asin Marissa R. Redburn iyo an tinàwan nin pamamahalà sa pag-asikaso kaini;

INURUYONAN PA MAN, na kaipohan maipadara an mga kinakaipohan na dokumento bàgo matapos an presenteng bulan.

*ginibo sa Pinagsarong Tiripon kan Organinasyon asin Board

Resolusyon 2013-4-20: Pagbasura kan Resolusyon 2012-11-11*

ITINUGOT (5-0; 2) kan Abril 20, 2013 sa Palestina, Pili, Camarines Sur.

MANTANG, an kabilogan kan myembro dai nag-uyon sa pagdugang nin duwang (2) myembro kan Board of Trustees (Katiwatiwala);

HULI KAIYAN, INURUYONAN, na an bilang kan mga Katiwatiwala igwa nin limang (5) myembro.

Resolusyon 2013-4-20: Mga Opisyal kan Organisasyon sa 2013-2014*

ITINUGOT (5-0; 2) kan Abril 20, 2013 sa Palestina, Pili, Camarines Sur.

MANTANG, sa ginibong Taonan na Pangkabilogan na Tiripon kan Abril 20, 2013 sa Palestina, Pili, Camarines Sur ginibo an eleksyon kan mga bàgong opisyal kan organisasyon;

MANTANG, an mga opisyal ibinoto kan bilog na myembro kan organisasyon hali sa mga myembro kaini asin an termino kan mga ini iyo sarong (1) taon o hanggan sa makapili nin kasangli;

INURUYONAN, na minimidbid an minasunod na napiling mga opisyal:

 • Marissa R. Redburn bilang Presidente
 • Bernardo Miguel O. Aguay Jr. bilang Bise- Presidente
 • Digna Ruth C. Daliva bilang Sekretarya
 • Rosette V. Imperio bilang Tesorera
 • Froy B. Beraña bilang Auditor
 • Irvin P. Sto. Tomas Tagabalangibog

*ginibo sa Taonan na Pangkabilogan na Tiripon

2012-2013

Resolusyon 2013-4-20: Mga Bagong Myembro*

ITINUGOT (5-0; 2) kan Abril 20, 2013 sa Palestina, Pili, Camarines Sur.

INURUYONAN, na nguyan inaakò an aplikasyon sa pagigin myembro kan mga minasunod:

 1. Jerry E. Adrados kan Syudad nin Tabaco, Albay
 2. Catherine B. Dilao kan Jose Panganiban, Camarines Norte
 3. Anthony B. Diaz kan Camaligan, Camarines Sur
 4. Rosette V. Imperio kan Libmanan, Camarines Sur

*ginibo sa Taonan na Pangkabilogan na Tiripon

Resolusyon 2013-4-14: Petsa kan Taonan na Pangkabilogan na Tiripon 2013

ITINUGOT (5-0; 2) kan Abril 14, 2013 sa Palestina, Pili, Camarines Sur.

MANTANG, an petsa kan Taonan na Pangkabilogan na Tiripon gigibohon lambang Abril 17 sa opisina kan asosasyon lambang taon o kun ano an napagkauruyonan;

MANTANG, magkakaigwa nin eleksyon kan Board of Trustees (Mga Katiwatiwala) sa regular meeting na ini;

INURUYONAN, na an Taonan na Pangkabilogan na Tiripon ngunyan na taon gigibohon sa Abril 20, aldaw nin Sabado, huli sa surood nang panahon;

INURUYONAN PA, na gigibohon an regular meeting na ini sa Palestina, Pili, Camarines Sur.

Resolusyon 2012-11-11: Mga Bagong Myembro*

ITINUGOT (4-0; 3) kan Nobyembre 11, 2012 sa Balatas, Syudad nin Naga.

INURUYONAN, na ngunyan inaakò an aplikasyon sa pagigin myembro kan mga minasunod:

 1. Joy B. Bagasala kan Syudad nin Naga
 2. Elbert O. Baeta kan Syudad nin Iriga
 3. Froy B. Beraña kan Syudad nin Iriga

Resolusyon 2012-11-11: Pag-amyendar kan Artikulo II - Trustees* (IBINASURA KAN 4/20/2013)

ITINUGOT (3-0; 2) kan Nobyembre 11, 2012 sa Balatas, Syudad nin Naga.

MANTANG, an bilang kan Board of Trustees (Mga Katiwatiwala) igwa nin limang (5) myembro;

INURUYONAN, na an bilang kan mga myembro kaini dudugangan nin duwa (2);

INURUYONAN PA, na an termino kan duwang (2) dugang na myembro kan mga Katiwatiwala sagkod sa Abril 17, 2013 o hanggan sa makapili nin kasangli.

Resolusyon 2012-11-11: Mga Bagong Myembro kan Board of Trustees*

ITINUGOT (3-0; 2) kan Nobyembre 11, 2012 sa Balatas, Syudad nin Naga.

MANTANG, sa ginibong Pinagsarong Tiripon kan Organisasyon asin Board kan Nobyembre 11, 2012 sa Magsaysay, Syudad nin Naga nakakua nin pinakahalangkaw na boto sinda Elbert Baeta asin Digna Ruth Daliva;

KUN KAYA NGUNYAN, INURUYONAN, na sinda Elbert O. Baeta asin Digna Ruth C. Daliva elehido bilang myembro kan Board of Trustees (Mga Katiwatiwala) poon ngunyan sagkod Abril 17, 2013 o hanggan sa makapili nin kasangli.


*ginibo sa Pinagsarong Tiripon kan Organinasyon asin Board

Resolusyon 2012-10-20: Representante sa Harong kan mga Tataramon asin Literaturang Bikolnon

ITINUGOT (3-0; 2) kan Hunyo 23, 2012 sa Concepcion Grande, Syudad nin Naga.

MANTANG, an Lokal na Gobyerno nin Syudad nin Naga sa panginginot ni Alkade John Bongat mamuknâ nin Harong kan mga Tataramon asin Literaturang Bikolnon;

INURUYONAN, na si Marissa R. Redburn iyo an magigin representante kan organisasyon.

Resolusyon 2012-6-23: Bagong Myembro

ITINUGOT (3-0; 2) kan Oktobre 20, 2012 sa Concepcion Grande, Syudad nin Naga.

INURUYONAN, na nguyan an aplikasyon sa pagigin myembro ni Digna Ruth C. Daliva kan Magarao, Camarines Sur tinutugotan.

Resolusyon 2012-5-18: Bagong Myembro kan Board of Trustees*

ITINUGOT (5-0) kan Mayo 18, 2012 sa Concepcion Pequeña, Syudad nin Naga.

MANTANG, si Edna Campana, nag-resign bilang sarô sa mga myembro kan Board of Trustees (Katiwatiwala), inakò kan Board, asin igwa nin sarong bakanteng pwesto. 

MANTANG, sa ginibong Pinagsarong Tiripon kan Organisasyon asin Board, sararô an mga presenteng myembro kan organisasyon na magsalida si Jomark M. Baynado, na saiya man na inako;

KUN KAYA NGUNYAN, INURUYONAN, na si Baynado elehido bilang myembro kan Mga Katiwatiwala poon ngunyan sagkod Abril 17, 2013 o hanggan sa makapili nin kasangli.

INURUYUNAN PA, na si Baynado matukaw bilang Auditor sagkod sa saiyang termino.


*ginibo sa Pinagsarong Tiripon kan Organinasyon asin Board

Resolusyon 2012-5-18: Komite sa Relasyon Pampubliko

ITINUGOT (4-0; 1) kan Mayo 18, 2012 sa Concepcion Pequeña, Syudad nin Naga.

MANTANG, igwa nin mga isyung nagruluwas sa kolum na Santigwar ni Kristian Sendon Cordero sa Bicol Mail na igwang titulong "Kabulig Ako" na nagluwas kan Mayo 17, 2012;

MANTANG, an dai pagkairintindihan bakong organisasyonal alagad indibidwal na mga diringkilan;

MANTANG, nahihiling kan organisasyon an pinaghahalian kan siring na mga sahot ni Cordero asin dai mahuhulog an organisasyon sa kalot sa siring na mga pagsugot;

KUN KAYA NGUNYAN, INURUYONAN, na an organisasyon dai na matokar nin mga bagay manungod sa mga pamansag ni Cordero;

HULI KAIYAN, INURUYONAN, na ipapamugtak si Marissa R. Redburn bilang pamayo kan Komite sa Relasyon Pampubliko na iyong masimbag sa masurunod na isyu na raratakan an organisasyon;

INURUYONAN PA, na mapaluwas nin opisyal na mensahe an organisasyon dapit sa isyu. 

Resolusyon 2012-4-17: Mga Opisyal kan Organisasyon sa 2012-2013*

ITINUGOT (4-0; 1) kan Abril 17, 2012 sa Concepcion Pequeña, Syudad nin Naga.

MANTANG, sa ginibong Taonan na Pangkabilogan na Tiripon kan Abril 17, 2012 sa Concepcion Pequeña, Syudad nin Naga ginibo an eleksyon kan mga bàgong opisyal kan organisasyon;

INURUYONAN, na an minasunod na myembro napili sa minasunod na posisyon:

 • Bernardo Miguel O. Aguay Jr. bilang Presidente
 • Marissa R. Redburn bilang Bise- Presidente
 • Jerome M. Hipolito bilang Sekretaryo
 • Irvin P. Sto. Tomas bilang Tesorero
 • Noel C. Regachuelo bilang Tagabalangibog
INURUYONAN PA, na an mga nasambit na opisyal matukaw poon ngunyan sagkod sa Abril 17, 2013 o hanggan sa makapili nin kasangli.

*ginibo sa Taonan na Pangkabilogan na Tiripon

Resolusyon 2012-3-31: Mga Bagong Myembro

ITINUGOT (4-0; 1) kan Marso 31, 2012 sa Concepcion Grande, Syudad nin Naga.

INURUYONAN, na ngunyan inaako an aplikasyon sa pagigin myembro kan mga minasunod:

 1. Jusan M. Misolas kan Syudad nin Naga
 2. Jan Kevin P. de Quiroz kan Syudad nin Naga
 3. Noel C. Regachuelo kan Syudad nin Naga
 4. Gil L. Gregorio kan San Jose, Camarines Sur
 5. Jomark M. Baynado kan Baao, Camarines Sur
 6. Jay Salvador III P. Salvosa kan Syudad nin Naga
 7. Ronel R. Astor kan Syudad nin Naga
 8. Jansen L. Valenzuela kan Syudad nin Naga
 9. Stephen V. Prestado kan Syudad nin Naga
 10. Noel C. Dionela kan Syudad nin Naga

Resolusyon 2012-3-31: Polisiya sa Paglatag nin mga Aktibidad asin Proyekto

ITINUGOT (4-0; 1) kan Marso 31, 2012 sa Concepcion Grande, Syudad nin Naga.

INURUYONAN, an paglatag nin mga aktibidad asin proyekto kan/parte an organisasyon kaipohan sarong (1) bulan bago ini gibohon;

INURUYONAN PA, na kaipohan an pag-uyon kan mayoriya kan Board of Trustees (Mga Katiwatiwa) sa proposal tanganing mailaog sa organisasyon;

INURUYONAN PA MAN, na an kagtulod kan aktibidad iyo an mamamayo kan pagpautob kaini.

Resolusyon 2012-3-31: Mga Polisiya sa mga Tiripon kan Board

ITINUGOT (4-0; 1) kan Marso 31, 2012 sa Concepcion Grande, Syudad nin Naga.

INURUYONAN, na an mga Tiripon kan Board gigibohon lambang duwang bulan sa huring Byernes, Sabado o Domingo kan bulan, kun ano an mapag-uruyonan kan mayoriya kan Board of Trustees (Katiwatiwala);

INURUYONAN PA, na an mga Tiripon maihuhubo an petsa;

INURUYONAN PA MAN, na an myembro kan Katiwatiwala mahahali kun magkaigwa ini nin tulong (3) surunod na pagliban.

Resolusyon 2012-3-31: Pag-amyendar kan Artikulo III, Seksyon 1 - Officers

ITINUGOT (4-0; 1) kan Marso 31, 2012 sa Concepcion Grande, Syudad nin Naga.

MANTANG, an Mga Opisyal kan organisasyon iboboto kan Board of Trustees (Katiwatiwa) nin sinda-sinda;

KUN KAYA, INURUYONAN, na an Mga Opisyal iboboto kan bilog na myembro kan organisasyon hali sa mga myembro kaini;

HULI KAIYAN, mayô na sa katungdan kan Presidente an pagpamayo sa mga tiripon kan Board of Trustees (Katiwatiwala) asin yaon na sa Tagapamayo (Chairman) kaini;    

INURUYONAN PA, na an termino kan Mga Opisyal sarong (1) taon o hanggan sa makapili nin kasangli.

Resolusyon 2012-2-18: Opisyal na Tatak kan Organisasyon

ITINUGOT (4-0; 1) kan Pebrero 18, 2012 sa Concepcion Grande, Syudad nin Naga.

INURUYONAN, na inaako an opisyal na tatak kan organisasyon:

 • DESENYO. Surugpon na kurit Baybayin na P asin B para sa “Parasurat” asin “Bikolnon”  an ngaran kan organisasyon, iyo an minabilog sa sarong nagsasaringsing na mitikong layas asin nagkakamang na tinanom na nagrorosa-rosang pula an kolor;
 • GAMIT. Gagamiton sana an opisyal na tatak kan organisasyon sa mga opisyal na dokumento sagkod mga pagsasadiri kaini, asin magagamit sa mga aktibidad sagkod proyekto kan organisasyon.
 • BISA. Epektibo an paggamit kaini poon pagkarehistro kan organisasyon sa Securities and Exchange Commission.

Resolusyon 2012-2-18: Komite sa Ortograpiya

ITINUGOT (4-0; 1) kan Pebrero 18, 2012 sa Concepcion Grande, Syudad nin Naga.

MANTANG, igwa nin pangangaipo na pag-urulayan an ortograpiyang susundon kan organisasyon;

INURUYONAN, na ipapamugtak si Irvin P. Sto. Tomas bilang pamayo sa Komite sa Ortograpiya na iyo an manginginot sa pagsaligsig asin paghaman nin antabay sa ortograpiya.