Parasurat Bikolnon 

padagos an pagsaringsing poon kan 2010

Blog

Nagkapiriling TigsTXT para sa bulan nin Desyembre, Enero

Posted by Irvin on January 24, 2013 at 4:50 AM

Inosenteng Kaakian (Desyembre) – karahayan asin naturalesa kan mga aki na dai pa nin pagkaaram sa kinàban;

  • So mga igin tinitigsik ko/ Nagtatatsian ka mga bibo/ So usad sige anap sa pamatò/ Pinamuringtan korona ko santo// NESTOR M. AWA, 51, IRIGA CITY

  • Tigsik ko ining mga kaakian/ Sa tinampo sige daralagan/ Dawa na sinda magkarulugadan/ Makamatî sana nin kaugmahan// MARISSA AGRICULA, 18, POBLACION, LIBMANAN, CAM. SUR

  • Tigsik ko an mga kaakian/ Sa alpog minaharapagan/ Alagad pag nadasmag mangìngî/ Malitong labi-labi an hibî// ANTHONY DIAZ, 22, SAN MARCOS, CAMALIGAN, CAM. SUR

  • Tigsik ko ining si Nonoy/ Maiba daa kaya nagngongoyngoy/ Kururapot pa mga guramoy/ Palda ni nanay dikit pang maloyloy// IRMINA V. TORRES, 48, NAGA CITY

  • Tigsik ko ini si Nonoy/ Kanigoan baga ang ngoyngoy/ Ta an kalson karagumoy// CLEMENTE MANAOG, 39, CANAMAN, CAM. SUR

  • Tigsik mga kaakian/ Na mayò pagkaaram/ Mga magurang dai pabayaan/ Futuro kan banwaan// WOWIE NABUA, 37, NAGA CITY

  • Tigsik ko an nagtatsian/ Nautot sagkod sinaklitan nguragan/ Tabì akì mag-adal ngùna/ Tikapo sa pirak sìmong hunà// REY ROSALES, 17, SAN AGUSTIN, CANAMAN, CAM. SUR

  • Tigsik ko an tìris sa higdaan/ Kaning akì Totoy an ngaran/ Burubanggi basâ an tamong/ Paghipray mayò nang talukbong// JUDY OLPATE, 21, SAN MARCOS, CAMALIGAN, CAM. SUR

  • Si Totoy may malasakit/ Maski dai pinipirit/ Sa mga mata niyang singkit/ Ngirit nakakaulakit// VICENTE B. OLAVARIO, 42, TABACO CITY, ALBAY

  • Tigsik ko an mga kaakian/ Na siging pasadpasad sa dalan/ Ta sa pagkarol nababanggihan/ Magkaigwa lang nin pamanggihan// ASTHER VILLAREAL, 17, NAGA CITY (TigsTXT kan Bulan)

 

Pagpoon sa Poon (Enero) – gawì-gawì asin ugalì sa pagpopoon dapit sa ano man na gibo-gibo o sa buhay:

  • Tigsik sa sensoro gamit sa primero/ Tinipon an dakop sa banyerang bàgo/ Gabos pinakakan sa bilog na baryo/ Pati parainom pagsosom kuntento// NOEL F. BONGALONTA, 42, SAN JOSE, CAM. SUR

  • Tigsik sa magnobyo sa bangging primero/ Binugtakan ilaw sadit na tintero/ Binawasan an gas ginibo an sikreto/ Kaya kan mapalsok nagpoon milagro// MANUEL DOCTOR, 64, SAN JOSE, CAM. SUR

  • Tigsik ko an mag-ilusyon/ Lipwas si pagkamoot kan kasalon/ Daing girong kan may akì nang anom/ Abang pait na kan hiling sa agom// NESTOR M. AWA, 51, SAN NICOLAS, IRIGA CITY

  • Tigsik ko an idò/ Minakotkot, minaitok nin tulo/ Dangan mapalimok-limok na magluko// LOU LOBIS NIEVA, 40, SIPOCOT, CAM. SUR

  • Tigsik ko an poon kan kampanyang mararà/ Mga politiko daog pa an lansadera/ Sa pag-abol nin kautikan an obra-maestra// JESSEL BASANTA, 35, DARAGA, ALBAY

  • Tigsik ko an mahurop na parasurat/ Naglaladop sa rarom kan alimantak/ Huli sa papel daing maibugtak// ANTHONY DIAZ, 22, SAN MARCOS, CAMALIGAN, CAM. SUR

  • Tigsik sa mga tambay sa eskinita/ Pwerte an pansitsit sa mga daraga/ Ta manhaharagad nin number daa/ Ano pa nagkururipas, tarakot na// JAMES ART H. ENCISO, 21, CABUSAO, CAM. SUR

  • Tigsik ko a mga kandidato/ Sa puon sigeng pang-ingganyo/Pag nanggana na dana tuyo// ELBERT BAETA, 21, IRIGA CITY

  • Tigsik ining saditon na pisog/ Sa inot pasupog-supog/ Kan sa labot ilinabog/ Nagbuswang an saro pang pisog// LIDERATO LOGOC, 51, CALABANGA, CAM. SUR

  • Tigsik ko an tabì apò/ Sambit ngùna bàgo igapô/ An ano man, pisog o tipô/ Nganing taong lipod dai maigò// IMELDA BRAZAL, 23, SAN FELIPE, NAGA CITY (TigsTXT kan Bulan)

 

Makakaresibe nin tig-sangribong piso (P1,000) hali sa Lokal na Gobyerno kan Syudad nin Naga asin mga pa-premyo hali sa Parasurat Bikolnon Inc. sinda ASTHER VILLAREAL asin IMELDA BRAZAL.

Categories: Bareta

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments