Parasurat Bikolnon 

padagos an pagsaringsing poon kan 2010

Blog

TigsTXT: ANTABAY KAN PAGPADALAGAN KAN PATIRIBAYAN

Posted by Irvin on November 22, 2012 at 4:40 AM

I. An Patiribayan. Hatod kan Parasurat Bikolnon Inc. asin BicolMail, an TigsTXT, sarong bulanan na patiribayan sa pagtigsik gamit an cellphone bilang behikulo.


II. Katuyohan. Minamàwot kan patiribayan na buhayon an tradisyon nin pagtao nin tuyaw sagkod reparo sa paagi kan pagkawat sa mga tataramon, asin darahon ini sa bagong henerasyon.


III. Durasyon. Madalagan an patiribayan sa laog nin apat (4) na bulan poon Desyembre 2012 sagkod Marso 2013. An tema sa lambang bulan iyo an mga tuyaw asin reparo sa:

Inosenteng Kaakian (Desyembre) – karahayan asin naturalesa kan mga aki na dai pa nin pagkaaram sa kinàban;

Pagpoon sa Poon (Enero) – gawì-gawì asin ugalì sa pagpopoon dapit sa ano man na gibo-gibo o sa buhay;

Urastigon na Bikolnon (Pebrero) – tibay asin talento kan Bikolnon sa lado kan Arte; dangan

An Kababaihan Ngunyan (Marso) – katungdan kan babai sa pamilya asin komunidad.


Bubukasan an pag-akò nin mga entra lambang ikaduwang Lunes kan bulan asin masarado pag-abot nin aldaw nin Byernes (Desyembre 10–14; Enero 14–18; Pebrero 11–15; dangan Marso 11–15) oras sa Pilipinas.


IV. Mga Partisipante. Bukas an patiribayan sa gabos na Bikolnon sa laog asin luwas kan ronâ na igwa nin cellphone. An lambang partisipante makakapadara sana nin abot limang (5) entra lambang bulan.


V. Mga Entra. An mga tigsik kaipohan yaon sa arin man na tataramon Bikolnon, sosog sa tema, malinaw an mensahe, asin mapangisi. Kaipohan igwa ini nin duwa hanggan 4 na linya na dai malampas sa 12 an silaba, asin sarambit o igwa nin rima.


Ipapadara an tigsik sa 09165041137 o sa 09199874897 kaiba an pangaran, edad asin lugar gamit an sadiring numero kan kagsurat.


Porma: Tigsik an paratigsik/ Sige sanang panlatik/ An laway nagtaralsik// JUAN DE LA CRUZ, 18, PILI, CAMARINES SUR


VI. Premyo. Sampulong (10) matitibay na tigsik gikan sa sampulong mangiriba-ibang partisipante an pipilion bulan-bulan na maipupublikar sa BicolMail sa huring semana kan bulan. Sarô (1) sa mga ini an manggagana nin sarong ribong piso (P1,000) asin mga papremyo.


VII. Katanosan sa Pagsasadiri. Tinutugotan kan kagsurat na gamiton an mga ipinadarang tigsik para sa sarong antolohiya na ipupublikar kan Parasurat Bikolnon Inc. na igwa nin kredito an lambang kagsurat.

Categories: Pangapodan

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments