Parasurat Bikolnon 

padagos an pagsaringsing poon kan 2010

Blog


view:  full / summary

Pangapodan nin Aplikasyon para sa Ika-3 Saringsing Writers Workshop

Posted by Irvin on January 31, 2013 at 3:15 AM Comments comments (0)

SYUDAD NIN NAGA - Bilang pagselebrar kan Bulan nin Pambansang Sining, an Parasurat Bikolnon Inc., sa pakikipagtabangan kan Arts, Culture and Tourism Office (ACTO) kan Lokal na Gobyerno kan Syudad nin Naga, mapadrino kan Ika-3 Saringsing Writers Workshop na gigibohon sa Naga City Youth Center sa Syudad nin Naga poon Pebrero 22-24, 2013.

Bukas an workshop/hunglonan sa pagsurat sa mga residente kan Metro Naga asin Camarines Sur. Tanganing makabali, an mga aplikante kaipohan na magpadara nin limang orihinal asin dai pa naipupublikar na rawitdawit/rawitdawit pan-akì; o sarong halìpot na usipon/usipon na pan-akì sa tataramon na Bikol Sentral (Naga o Partido) o sa Rinconada Bikol (Iriga asin iba pa). An mga obra kaipohan nakasurat sa kompyuter sa 8 x 11 papel, kalakip an surat nin aplikasyon asin bio-data kaiba an halipot na agi-agi nin pagsurat kan aplikante.

An mga halìpot na usipon/usipon pan-akì kaipohan dai maglawig sa 12 pahina, nakadobleng espasyo, 12 font, Times New Roman. Kaglimang (15) partisipante an pipilion halì sa mga aplikante asin libreng makakabali sa tulong aldaw na programa kan workshop/hunglonan sa pagsurat na igwa nin libreng dagosan asin pagkakan.

Ipapadara an rekisitos bàgo an Pebrero 15, 2013 sa IKA-3 SARINGSING WRITERS WORKSHOP: HUNGLONAN NIN PARASURAT BIKOLNON c/o Jerome M. Hipolito, San Roque, Calabanga, Camarines Sur, o sa dagosan nin e-koreo na [email protected] Para sa mga kahapotan, magsurat sa e-koreo o apodan an 09166459833.

Nagkapiriling TigsTXT para sa bulan nin Desyembre, Enero

Posted by Irvin on January 24, 2013 at 4:50 AM Comments comments (0)

Inosenteng Kaakian (Desyembre) – karahayan asin naturalesa kan mga aki na dai pa nin pagkaaram sa kinàban;

  • So mga igin tinitigsik ko/ Nagtatatsian ka mga bibo/ So usad sige anap sa pamatò/ Pinamuringtan korona ko santo// NESTOR M. AWA, 51, IRIGA CITY

  • Tigsik ko ining mga kaakian/ Sa tinampo sige daralagan/ Dawa na sinda magkarulugadan/ Makamatî sana nin kaugmahan// MARISSA AGRICULA, 18, POBLACION, LIBMANAN, CAM. SUR

  • Tigsik ko an mga kaakian/ Sa alpog minaharapagan/ Alagad pag nadasmag mangìngî/ Malitong labi-labi an hibî// ANTHONY DIAZ, 22, SAN MARCOS, CAMALIGAN, CAM. SUR

  • Tigsik ko ining si Nonoy/ Maiba daa kaya nagngongoyngoy/ Kururapot pa mga guramoy/ Palda ni nanay dikit pang maloyloy// IRMINA V. TORRES, 48, NAGA CITY

  • Tigsik ko ini si Nonoy/ Kanigoan baga ang ngoyngoy/ Ta an kalson karagumoy// CLEMENTE MANAOG, 39, CANAMAN, CAM. SUR

  • Tigsik mga kaakian/ Na mayò pagkaaram/ Mga magurang dai pabayaan/ Futuro kan banwaan// WOWIE NABUA, 37, NAGA CITY

  • Tigsik ko an nagtatsian/ Nautot sagkod sinaklitan nguragan/ Tabì akì mag-adal ngùna/ Tikapo sa pirak sìmong hunà// REY ROSALES, 17, SAN AGUSTIN, CANAMAN, CAM. SUR

  • Tigsik ko an tìris sa higdaan/ Kaning akì Totoy an ngaran/ Burubanggi basâ an tamong/ Paghipray mayò nang talukbong// JUDY OLPATE, 21, SAN MARCOS, CAMALIGAN, CAM. SUR

  • Si Totoy may malasakit/ Maski dai pinipirit/ Sa mga mata niyang singkit/ Ngirit nakakaulakit// VICENTE B. OLAVARIO, 42, TABACO CITY, ALBAY

  • Tigsik ko an mga kaakian/ Na siging pasadpasad sa dalan/ Ta sa pagkarol nababanggihan/ Magkaigwa lang nin pamanggihan// ASTHER VILLAREAL, 17, NAGA CITY (TigsTXT kan Bulan)

 

Pagpoon sa Poon (Enero) – gawì-gawì asin ugalì sa pagpopoon dapit sa ano man na gibo-gibo o sa buhay:

  • Tigsik sa sensoro gamit sa primero/ Tinipon an dakop sa banyerang bàgo/ Gabos pinakakan sa bilog na baryo/ Pati parainom pagsosom kuntento// NOEL F. BONGALONTA, 42, SAN JOSE, CAM. SUR

  • Tigsik sa magnobyo sa bangging primero/ Binugtakan ilaw sadit na tintero/ Binawasan an gas ginibo an sikreto/ Kaya kan mapalsok nagpoon milagro// MANUEL DOCTOR, 64, SAN JOSE, CAM. SUR

  • Tigsik ko an mag-ilusyon/ Lipwas si pagkamoot kan kasalon/ Daing girong kan may akì nang anom/ Abang pait na kan hiling sa agom// NESTOR M. AWA, 51, SAN NICOLAS, IRIGA CITY

  • Tigsik ko an idò/ Minakotkot, minaitok nin tulo/ Dangan mapalimok-limok na magluko// LOU LOBIS NIEVA, 40, SIPOCOT, CAM. SUR

  • Tigsik ko an poon kan kampanyang mararà/ Mga politiko daog pa an lansadera/ Sa pag-abol nin kautikan an obra-maestra// JESSEL BASANTA, 35, DARAGA, ALBAY

  • Tigsik ko an mahurop na parasurat/ Naglaladop sa rarom kan alimantak/ Huli sa papel daing maibugtak// ANTHONY DIAZ, 22, SAN MARCOS, CAMALIGAN, CAM. SUR

  • Tigsik sa mga tambay sa eskinita/ Pwerte an pansitsit sa mga daraga/ Ta manhaharagad nin number daa/ Ano pa nagkururipas, tarakot na// JAMES ART H. ENCISO, 21, CABUSAO, CAM. SUR

  • Tigsik ko a mga kandidato/ Sa puon sigeng pang-ingganyo/Pag nanggana na dana tuyo// ELBERT BAETA, 21, IRIGA CITY

  • Tigsik ining saditon na pisog/ Sa inot pasupog-supog/ Kan sa labot ilinabog/ Nagbuswang an saro pang pisog// LIDERATO LOGOC, 51, CALABANGA, CAM. SUR

  • Tigsik ko an tabì apò/ Sambit ngùna bàgo igapô/ An ano man, pisog o tipô/ Nganing taong lipod dai maigò// IMELDA BRAZAL, 23, SAN FELIPE, NAGA CITY (TigsTXT kan Bulan)

 

Makakaresibe nin tig-sangribong piso (P1,000) hali sa Lokal na Gobyerno kan Syudad nin Naga asin mga pa-premyo hali sa Parasurat Bikolnon Inc. sinda ASTHER VILLAREAL asin IMELDA BRAZAL.

TigsTXT: ANTABAY KAN PAGPADALAGAN KAN PATIRIBAYAN

Posted by Irvin on November 22, 2012 at 4:40 AM Comments comments (0)

I. An Patiribayan. Hatod kan Parasurat Bikolnon Inc. asin BicolMail, an TigsTXT, sarong bulanan na patiribayan sa pagtigsik gamit an cellphone bilang behikulo.


II. Katuyohan. Minamàwot kan patiribayan na buhayon an tradisyon nin pagtao nin tuyaw sagkod reparo sa paagi kan pagkawat sa mga tataramon, asin darahon ini sa bagong henerasyon.


III. Durasyon. Madalagan an patiribayan sa laog nin apat (4) na bulan poon Desyembre 2012 sagkod Marso 2013. An tema sa lambang bulan iyo an mga tuyaw asin reparo sa:

Inosenteng Kaakian (Desyembre) – karahayan asin naturalesa kan mga aki na dai pa nin pagkaaram sa kinàban;

Pagpoon sa Poon (Enero) – gawì-gawì asin ugalì sa pagpopoon dapit sa ano man na gibo-gibo o sa buhay;

Urastigon na Bikolnon (Pebrero) – tibay asin talento kan Bikolnon sa lado kan Arte; dangan

An Kababaihan Ngunyan (Marso) – katungdan kan babai sa pamilya asin komunidad.


Bubukasan an pag-akò nin mga entra lambang ikaduwang Lunes kan bulan asin masarado pag-abot nin aldaw nin Byernes (Desyembre 10–14; Enero 14–18; Pebrero 11–15; dangan Marso 11–15) oras sa Pilipinas.


IV. Mga Partisipante. Bukas an patiribayan sa gabos na Bikolnon sa laog asin luwas kan ronâ na igwa nin cellphone. An lambang partisipante makakapadara sana nin abot limang (5) entra lambang bulan.


V. Mga Entra. An mga tigsik kaipohan yaon sa arin man na tataramon Bikolnon, sosog sa tema, malinaw an mensahe, asin mapangisi. Kaipohan igwa ini nin duwa hanggan 4 na linya na dai malampas sa 12 an silaba, asin sarambit o igwa nin rima.


Ipapadara an tigsik sa 09165041137 o sa 09199874897 kaiba an pangaran, edad asin lugar gamit an sadiring numero kan kagsurat.


Porma: Tigsik an paratigsik/ Sige sanang panlatik/ An laway nagtaralsik// JUAN DE LA CRUZ, 18, PILI, CAMARINES SUR


VI. Premyo. Sampulong (10) matitibay na tigsik gikan sa sampulong mangiriba-ibang partisipante an pipilion bulan-bulan na maipupublikar sa BicolMail sa huring semana kan bulan. Sarô (1) sa mga ini an manggagana nin sarong ribong piso (P1,000) asin mga papremyo.


VII. Katanosan sa Pagsasadiri. Tinutugotan kan kagsurat na gamiton an mga ipinadarang tigsik para sa sarong antolohiya na ipupublikar kan Parasurat Bikolnon Inc. na igwa nin kredito an lambang kagsurat.

Elementary pupils compete in Padurunongan contest

Posted by Irvin on August 17, 2012 at 10:20 PM Comments comments (0)

CANAMAN, CAMARINES SUR - Mangayawan Elementary School and Taculod Elementary School Annex emerged champions in the 3rd edition of Padurunongan contests. The event was sponsored by Local Government Unit of Canaman and Parasurat Bikolnon Inc. in commemoration of the town’s 429th foundation anniversary, and celebration of Language Month.

Sixth grade pupil Angecel P. Langitan of Mangayawan Elementary School defended title in Bikol Quiz against Christian A. Villamor of Poro Elementary School and Kean B. Baynas of San Francisco Elementary School, who settled for second and third place, respectively. In the tigsik contest, Niña Katrina F. Pasibe of Taculod Elementary School Annex outwitted Rachelle C. Paja of Haring Elementary School and Joanne E. Rosero of Canaman Central School, who took home second and third place, respectively.

Marissa R. Redburn, vice-president of Parasurat Bikolnon Inc., lauded the implementation of Mother Tongue Based Multi-lingual Education, and encouraged teachers to produce teaching materials and literary works which promote the local language. Aside from the championship trophy, certificate and medal, the winners received an Apolonio B. Sto. Tomas medallion, cash prize and Canaman: Gira kan Banwaan while coaches brought home a copy of Antabay sa Ortograpiya nin Bikol Sentral and An Tambobong Nin Literaturang Bikolnon folio.

Padurunongan is an annual competition which promotes local history and culture through quiz and tigsik contests among schools in Canaman District. (IPST)

Source: www.canaman.gov.ph


Rss_feed